× Ana Sayfa Planları karşılaştırın Bilgi ve Destek Nasıl Çalışır? UYAP Şablon Editörü UYAP Portal Girişi UETS e-İmza Uygulaması

Home / Mesafeli Satış Sözleşmesi / UDF PRO

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.


MADDE 1 – KONU


İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.


MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ


Ünvan: SİON YAZILIM A.Ş.

Adres: Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3C/1 İç Kapı No:160 Çankaya Ankara / TÜRKİYE

Telefon: 0850 305 7568

E-posta: info@sionyazilim.com


MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ


Müşteri olarak www.udfceviripro.com ve bağlantılı sitelerinden ödeme yapan kişi, ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ


Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.


MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER


4.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre ya yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.


4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden SİON YAZILIM A.Ş. sorumlu tutulamaz.


4.4 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.udfceviripro.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SİON YAZILIM A.Ş. ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.5- SİON YAZILIM A.Ş. mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.


MADDE 5 – CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşun satın alma işlemini gerçekleştirmesi ve hizmetin tesliminden itibaren ya da dijital/online ürünlerin(hizmet/eğitim/danışmanlık/kamp vb.) kişinin satın alımıyla hesabına tanımlanmasından itibaren üç gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SİON YAZILIM’a e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde ürün bedeli ALICI‘ya iade edilir.


Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SİON YAZILIM A.Ş.nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.